Театърът на Нов български университет отбелязва 10 години

Университетски театър на Нов български университет отбелязва 10 години със серия от онлайн представления и инициатива за учредяване на стипендиантски фонд на името на проф. Васил Димитров в подкрепа на студенти.

Някои от най-добрите постановки на театъра ще бъдат публикувани в платформата URBO и ще могат да се гледат всеки вторник.

Представленията ще са безплатни, а зрителите ще могат да направят дарение чрез билет за подкрепа на стойност един лев, пет лева и десет лева.

Събраните средства ще бъдат вложени в създаване на стипендиантски фонд за подкрепа на студенти от програма „Театър“.