Съветът по общи въпроси обсъжда върховенството на закона в 5 членки на ЕС

Днес ще се състои среща на Съвета по общи въпроси на Европейския съюз чрез видеоконферентна връзка, на която ще се проведе дискусия относно докладите по всеобхватния механизъм по върховенството на правото за пет държави-членки: Белгия, България, Чехия, Дания и Естония.

България последователно подкрепя създаването на общоевропейски механизъм, оценяващ върховенството на правото във всички държави членки по обективен, безпристрастен и недискриминационен начин, е нашата позиция.

Съветът по общи въпроси ще обсъди и хода на преговорите за бъдещите отношения с Великобритания, прилагането на Споразумението за оттегляне и подготвеността на Европейския съюз за всички възможни сценарии след края на преходния период на 31 декември, както и подготовката на срещата на високо равнище на 10 и 11 декември.