Подем на икономическите нагласи в Германия заради Covid ваксините

Нагласи на германските анализатори и инвеститори се подобриха рязко през декември с оглед на очакванията, че ваксините срещу Covid-19 ще доведат до повишаване на перспективите пред най-голямата европейска икономика.

Това показват резултат от последно проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew.

Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в Германия за следващите шест месеца, скочи рязко през текущия месец до 55,0 пункта от 39,0 пункта през ноември, но остава под 20-годишния връх през септември от 77,4 пункта (най-високо ниво от май 2000 година).

„Съобщенията за предстоящи одобрения на Covid ваксини прави експертите на финансовия пазар по-уверени в бъдещето. Показателят за икономически настроения на института ZEW се увеличи значително през декември въпреки все още големия брой нови коронавирусни инфекции. Това най-вероятно се дължи на обявените предстоящи одобрения за ваксини срещу Covid-19“, коментира президентът на ZEW професор Ахим Вамбах.

В същото време обаче индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите икономически условия в Германия, се понижи през декември до -66,5 пункта от -64,3 през ноември.

Настроенията на анализаторите относно икономическото развитие в рамките на цялата еврозона се подобриха дори по-силно през декември. Съответният индекс на икономическите очаквания нарасна само в рамките на месеца с 21,6 пункта до 54,4 пункта, докато показателят за текущата икономическа ситуация се повиши слабо с 0,7 пункта до -75,7 пункта.