Желязков: В авиацията не може да си позволим увеличаване на разходитеВ условията на безпрецедентната криза, в която се намираме, не можем да си позволим инициативи, които биха довели до повишаване на разходите и административната тежест за държавите и ползвателите на въздушното пространство. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на днешната неформална видеоконферентна среща на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формата „Транспорт“, съобщи пресцентърът на МТИТС.„Въвеждането на фундаментални промени в европейската система за управление на въздушното движение, като например прехвърляне на правомощия от държавите към Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз и ЕВРОКОНТРОЛ, създаването на европейски икономически регулатор, единна таксова единица и други, изисква наличието на всеобхватна оценка на въздействието“, е изтъкнал Росен Желязков.

Министърът е посочил, че предлаганата модулация на таксите и единна таксова единица са неясни концепции и не са подкрепени с доказателства, че ще постигнат търсения ефект. „Далеч по-голям потенциал за постигане на целите на Европейския зелен пакт има внедряването на нови технологии, като хибридни авиационни двигатели и екологични горива. Следва да работим по възможностите за декарбонизация на сектора, но се опасявам, че предвидената пълна реорганизация на системата няма ясна връзка със заложените цели за подобряване на околната среда“, е допълнил министър Желязков.

„Съгласно Чикагската конвенция, единствено държавите имат право да вземат решения относно суверенитета на въздушното си пространство. Считам, че спазването на разпоредбите на Конвенцията е достатъчен механизъм за гарантирането на суверенитета на държавите. Държавите носят цялата отговорност за безопасното управление на полетите в тяхното въздушно пространство, поради което участието им в определянето на рамката и правилата в сектора не може да бъде ограничавано“, е казал министър Росен Желязков.

По отношение на Директивата „Евровинетка“, министър Росен Желязков е заявил, че България подкрепя компромисните текстове на Германското председателство на Съвета на ЕС. По думите му в контекста на бъдещи преговори по законодателното предложение, е необходимо максимално да се запази заложеното ниво на гъвкавост за държавите членки, относно обхвата на Директивата „Евровинетка“, както и отчитането на националните особености.

„Изключването на превозите за собствена сметка, от обхвата на таксуването е въпрос, който е необходимо да бъде обсъден внимателно, тъй като смятаме, че се отдалечава от заложените цели в Директивата и от принципа „замърсителят плаща, ползвателят плаща“. Пътните превозни средства, извършващи превоз за собствена сметка, заемат значителен дял при отчитане на разрушаването на пътната инфраструктура и следва да бъдат таксувани“, е казал министър Росен Желязков.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.