В Плевен също започва набирането на кръвна плазма

В Плевен започва набиране на желаещи за даряване на реконвалесцентна плазма. Кръвната банка разполага с два апарата, оборудване и консумативи, голямата част от средствата за тях са от дарение на десетки граждани и бизнеса.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за дарители на кръвна плазма са посочени на официалната страница на Центъра по трансфузионна хематология . Изискването е желаещите да са на възраст 18 до 65 години, да са преболедували COVID-19 не по-малко от 40 дни преди да дарят,  в момента се чувстват здрави и състоянието им не налага прием на медикаменти, както и да отговарят и на общите изисквания за кръводарител.

За повече информация е посочен телефон 064 898 850.