Горна Оряховица реновира най-стария си парк

Община Горна Оряховица започва обновяването на най-стария си градски парк. Ще бъдат подобрени условията са отдих и спорт на площ от 30 декара в парка „Градска градина“, ще бъде монтирано и видеонаблюдение.

Създаденият преди 130 години парк ще бъде изцяло реновиран с близо 1,5 милиона лева от Оперативната програма „Региони в растеж“ и национално финансиране. Заместник-кметът по финанси в Горна Оряховица Николай Георгиев посочи, че една от новостите е изграждането на две игрища:

„Игрище, мултифункционално, за баскетбол и волейбол и един тенискорт с изкуствена настилка. Ще бъдат изградени три детски площадки. Ще бъдат реконструирани двата шадравана, които в момента не са действащи“.

Паркът „Градска градина“ е петият в Горна Оряховица, който се обновява.