Украински депутат разглежда голи снимки на парламентарно заседание