По 2000 опаковки нискомолекулярен хепарин за граждани всеки понеделник