Очаква се правителството да одобри допълнителни суми за образование към бюджетите на общините

На днешното правителствено заседание се очаква кабинетът да одобри превеждането на допълнителни суми към бюджетите на общините, с които да бъдат обезпечени националните програми за развитие на образованието. Освен това ще бъдат отпуснати средства и за стипендии на деца с изявени дарби.

Ще бъде одобрена също така нова наредба за стандартите на заплащане на социалните работници от услугите, финансирани със средства от държавния бюджет. По-високото заплащане на социалните работници и специалистите ще бъде диференцирано според длъжностите и вида на услугите и обвързано към минималната заплата. Тези нови правила ще влязат в сила от 2022 г., предвижда наредбата.

Министрите ще одобрят и започването на процедури за отдаване на концесия на два морски плажа в общините Шабла и Варна.