И в Дупница освобождават от наем фирмите с общински обекти и терени

Кметът на Дупница предлага на Общинския съвет да бъдат временно освободени от наеми и вноски към общината десетки търговци, чиято дейност е спряно поради ограничителните Covid мерки.

Облекчението обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени на пазари, тържища, тротоари, площадки, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, като страни по договора, сключен с общината в Дупница за периода, за който е преустановена дейността със заповедта на министъра на здравеопазването.

Говорителят общината Христо Апостолов даде пример:

„Който има заведение – ресторант, кафене, и не работи за времето на заповедта, защото може и да я продължат.“

Така над 100 ще са фирмите, които ще се възползват от това облекчение.