БФИЕК сигнализира за "екстремни ценови равнища" на енергийната борса