Александър Александров: През 2020 г. на „Булгаргаз" са изплатени 240,3 млн. лeваСтартирахме процес на дигитализация, с който гарантираме бързина и прозрачност на клиентите

– Г-н Александров, вече една година сте директор на „Топлофикация София”. Какво успяхте да направите за този период?– Да си изпълнителен директор на „Топлофикация София” е нелека задача. Аз съм поел поста с ясното съзнание за предизвикателствата, пред които ще се изправя. Мисля, че за една година всички ние изминахме дълъг път и променихме много неща. Дружеството, в което работят около 2200 души, се движи напред благодарение на усилията на всеки един от нас. С общи усилия се преборихме с доста трудности и най-отчетливия показател за това са финансовите резултати. За тази година успяхме да намалим загубата с 39% в сравнение с предходната. Стремежът ни е за две години да я намалим 4 пъти.

Годината беше безпрецедентна и за нас, като се имат предвид пандемията, сериозните промени на борсовите цени на суровини в световен мащаб, ретроактивното намаление на цените на топлинна енергия. Само за една година в дружеството бяха извършени 30 проверки от ресорните институции и всички показаха, че спазваме законовите разпоредби и не сме нарушили нормативните изисквания. Въпреки всички утежняващи фактори успявахме и да обслужваме своите задължения и същевременно да дадем старт на много нови сериозни начинания.

Дали има още много предизвикателства?! Категорично да. Но ако нямаш магическа пръчка, това е

пътят, по който всеки мениджър върви.

Приоритизира предизвикателствата и ги преодолява едно по едно. Така че имаме още какво да свършим, но сме на прав път.

– Докъде стигна предоговарянето на условията с „Булгаргаз”?

– Продължаваме да водим преговори и ясно заявяваме нашите желания и приоритети. Постигането на приемливи и конкурентни условия са в интерес на 450 хиляди столичани. Предложенията ни за изменения на клаузите по договора за доставка на природен газ са изцяло съобразени със способността на дружеството да изпълнява всички свои задължения в срок, както и да не генерира нови лихви и неустойки. В момента „Топлофикация София“ продължава да предплаща заявените месечни количества и неустойка при забава в размер на основния лихвен процент плюс 10%. При действащите условия неустойките започват да се начисляват върху фактури за все още недоставени количества. От началото на 2019 г. до момента лихвата за просрочие е в размер на 21,5 млн. лева.

– Какъв е изходът от цикличното натрупване на задължения?

– Изходът е да променим условията на договора. За всички трябва да е ясно, че след като сагата ни с „Булгаргаз” продължава над 10 години,

ако възпроизведем същите условия, ще повторим същия резултат.

Дългът е трупан през годините. Например към края на 2010 г. задълженията на „Топлофикация” за природен газ са над 315 млн. лв., от които над 100 млн. лв. към „Булгаргаз“ и 214 млн. лв. към Българския енергиен холдинг. Това означава, че значителна част от дълга е натрупан през периода, когато негов собственик е била държавата – Министерството на икономиката и енергетиката.

За да променим това, искаме и промяна в договора ни с „Булгаргаз”. Иначе ние и при тези условия, и в тежка година като 2020 г. правим всичко по силите си, за да обслужваме задълженията си. От началото на годината само към „Булгаргаз“ са изплатени 240,3 млн. лв., от които 181,6 мил. директни банкови преводи – с 13,2 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година, и 58,7 млн. лв. прихващания по силата на тристранни споразумения. Успяхме да намалим дълга към „Булгаргаз“ с 23,2 млн. лв. при увеличение с 69,6 млн. лв. за същия период на миналата година.

– Могат ли преговорите ви с „Булгаргаз” да се отразят на договора за доставка на природен газ от Азербайджан?

– В процеса на преговори „Булгаргаз“ излага обстоятелства, като обвързва подписването на договора с евентуално неизпълнение от тяхна страна на учредени банкови гаранции към трети страни. Отговорността за това няма как да бъде вменена на „Топлофикация”. “Булгаргаз” посочва срокове, които по никакъв начин не са потвърдени от нашето дружество и не са съобразени с възможностите ни за плащания. Освен ако целта не е вината за неизпълнените задачи на едно дружество да се припишат на друго. Ние напълно подкрепяме диверсификацията на доставките на газ за страната ни, но преговорите по тях не са в нашите правомощия.

– Кои са новите начинания, с които успяхте да се справите?

– Еднa от първите задачи беше да се оптимизират разходите на дружеството. След споразумение със синдикатите стартирахме процес по оптимизиране състава на администрацията, което доведе до намаляване му с 20% и до съкращаване на разходите в тази сфера. Промяната бе възможна поради започналата дигитализация на част от административните процеси.

Поетапно въведохме нова интегрирана информационна система, която дигитализира процесите на управление в дружеството, както и част услугите към крайните клиенти. Дигиталната трансформация започна успешно с внедряване на интегрираната информационна система ERP SAP. Благодарение на нея очакваме многократно да подобрим и ускорим клиентското обслужване.

Успяхме да предложим и няколко нови функционалности на сайта и билинг системата, които да са в полза на клиентите. Благодарение на тях

потребителите имат лесен достъп до много повече информация.

В секцията „Проверка на сметка“ всеки може да види общото си задължение към текущия месец, както и всички издадени месечни фактури от началото на 2020 г., включително и общата фактура за изминалия отоплителен сезон. Друга нова функционалност на сайта позволява на клиентите да преминат от хартиена към електронна фактура. Процедурата е максимално улеснена и промяната се извършена с няколко лесни стъпки.

Съвсем наскоро стартирахме и нова процедура за присъединяване на сгради към топлофикационната мрежата, изцяло за сметка на топлофикационното дружество. Процедурата е част от стратегията ни за развитие и дигитализация, за да гарантираме равнопоставеност и прозрачност, без необходимост от намеса на външни посредници. Всички разходи за изграждане на нови абонатни станции и присъединителни топлопроводи ще бъдат за сметка на дружеството.

– Успяхте ли да се справите с планираните ремонти през това лято?

– Над 45% от планираните ремонтни дейности и профилактики за 2020 г. бяха приключени предсрочно. Подменихме 5 пъти повече тръби в сравнение с предходната година, което е приблизително

22 км положени нови тръби.

Реконструкциите струваха общо 5,8 млн. евро. От тях близо 3 млн. са получени от безвъзмездно европейско финансиране. Търсим начин да извършваме ремонтните дейности, без да натоварваме софиянци.

– Измина година и откакто дружеството излезе за първи път на Българската независима енергийна борса. Какви са ползите от участието на свободния пазар?

– В края на 2019 г. „Топлофикация София” излезе на енергийната борса, до април реализира няколко успешни сделки, а след това стана ежедневие. Една от важните цели на участието ни на борсата за търговия с електроенергия е да гарантираме стабилен паричен поток към дружеството и по този начин да осигурим предвидимост на бъдещите вземания от търговията с електроенергия за кредитиращите и финансовите институции, с които работим. Желанието ни е да продължи тази тенденция, като продаваме 100% от произведената електроенергия напълно прозрачно през всички сегменти на борсата.

– Участвате на газовата борса. Какви количествата газ купувате от свободния пазар?

– „Топлофикация София” беше основен участник при стартирането на газовата борса. С началото на есенния сезон отново сме активен участник на нея, като засега търгуваме около 10%, но стремежът е да достигнем нива между 30% и 50%. Участието ни на газовата борса е от изключително значение, тъй като този изцяло пазарно ориентиран процес позволява на дружеството да постигне много добри

цени и условия, които са в интерес на софиянци.

Мога да дам пример за условията, които постигаме за отложено плащане с 90 дни на закупените количества газ. Това означава свободен пазар, на който можеш да получиш условия отлични за „Топлофикация София” и за нашите 450 000 абоната.

– Какви са плановете за стабилизиране на дружеството през следващата година?

– Плановете за стабилизиране остават модернизацията и външния мениджмънт на дружеството, а стартиралата през тази година нова интегрирана информационна система постави началото на дигиталната трансформация, която ще позволи извършването на всеобхватни структурни промени и повишаване на клиентското обслужване и удовлетвореност.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.