От днес до 21 декември без присъствено обучение в училища, вузове, ясли

От днес до 21 декември учениците и студентите ще учат дистанционно като част от мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса. Дотогава остават затворени и детските градини и яслите. 22 и 23 декември ще бъдат неучебни дни и така учениците няма да се върнат в класните стаи преди празниците.

До 21 декември се преустановяват учебните занятия, включващи практики, стажове, изнесени часове, изпити и дуална система на обучение в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.

Преустановява се присъственото провеждане на групови и извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси и занимални, както и други организирани в училищна и извънучилищна среда занимания за всички възрастови групи.

Дистанционно ще учат и студентите. Допуска се провеждане само на държавни изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В посочения период не са позволени също присъствените групови занятия в езикови, образователни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

До 21 декември се преустановяват и посещенията в детски градини и ясли, детски центрове и клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.