Нова измама с името на “Български пощи“

Мошеници използват името на “Българските пощи“ в опит да измамят нейните клиенти в Интернет.

В електронната поща се получава съобщение, което гласи, че, „вашият колет не може да бъде доставен заради неплатено мито“. Следва предупреждение, че “ако пакетът не бъде доставен до 30 дни, “Български пощи“ имат право да поискат такса за всеки ден от резервацията“.

Веднага прави впечатление, че интернет адресът, от който се получава подобно съобщение, много прилича на този на “Български пощи“.

В имейла има линкове, които ви подканват да платите с банкова карта, което е явна измама.