С пакет от €107 млн. Гърция започва затварянето на лигнитните си тецове

С пакет от 107 млн. евро Гърция започва затварянето на лигнитните си тецове, подобни на нашите в Маришкия басейн. Това става ясно от публикация в „Катимерини“.

За следващите 2 години се отпускат почти 107 млн. евро (50 милиона за 2021 и 56,9 милиона за 2022) за подпомагане на заетостта в районите в лигнитните райони в Западна Македония и Мегаполис. Пакетът от мерки е част от Плана за преходно развитие на справедливото развитие (SDAM) и ще бъде финансиран в началото от хазната на Гърция.

По плана ще се реализират четири програми за подпомагане на заетостта. Първата е за създаване на нови работни места и се отнася до наемане на безработни от компании на пълен работен ден с атрактивни условия, като увеличено субсидиране на заплата и вноски, опростени условия за участие, по-бързо участие и процедури за плащане и др.

Втората е наемане на млади безработни на възраст от 18 до 29 години със 100% покритие от страна на държавната хазна на заплатите и вноски за тяхната заетост в местни компании.

Третата програма е свързана със субсидии за преместване. По нея ще се дава безвъзмездна помощ за набиране на безработни, както и за покриване на разходите за преместване и настаняване на безработни, за да се отговори на нуждите на местния бизнес от специализиран персонал.

Четвъртата програма е за консултации, обучение и заетост. На безработните ще се предоставят консултантски услуги, като професионално ориентиране, развитие и надграждане на умения чрез обучение, както и субсидиране на компаниите за набирането им. Тази програма ще се изпълнява в сътрудничество с общините от лигнитните райони, уточнява изданието.

На същото заседание правителственият комитет одобри и окончателната версия на Генералния план за преход към справедливо развитие (включващ коментарите от обществената консултация), който ще бъде До 2027 г. ще се инвестират 5 милиарда за подпомагане на заетостта в засегнатите райони, където в момента работят въглищните тецове. Финансирането ще дойде от Фонда за справедлив преход, оперативните програми на ЕС, фонда „Юнкер“, Европейската инвестиционна банка и държавната хазна.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.